Multitimbrale synthesizers

Wanneer er wordt gesproken over multitimbrale synthesizers dan wil dat zeggen dat zo’n synthesizer in staat is om tegelijk een aantal aparte klanken ten gehore te brengen. Je zou dit kunnen beschouwen als het feit dat je de beschikking hebt over meerdere synthesizers...

Elektronische muziekinstrumenten algemeen

Er is een groot verschil tussen wat betreft het produceren van geluid bij elektronische en akoestische muziekinstrumenten. Vergeleken met akoestische instrumenten geschiedt de klankopwekking bij elektronische muziekinstrumenten middels elektronische schakelingen. Bij...