Galm en vertraging

Wil je met behulp van galm ervoor zorgen dat er zich een helder geluid voordoet dan is daarbij van belang dat er een vertraging tussen het originele geluid en het weerkaatste geluid aanwezig is. De hoeveelheid vertraging is dus van groot belang voor het creëren van...

Muziekinstrumenten en interne effecten

Effecten zijn van zeer grote waarde als het gaat om je klanken zelfstandig wat op te peppen maar met name ook om deze zo goed mogelijk in een mix te laten klinken. Zo heb je de Exciter. Exciters zijn een mooie aanvulling om je klanken wat meer kleur mee te geven. Waar...

De exciter en frequenties

Dien je een bepaalde frequentie verder te benadrukken ga dan subtiel te werk. Denk dan aan stapsgewijze verhogingen van telkens enkele dB’s. Pas je dit te extreem toe bij hogere frequenties dan zal dit algauw leiden tot het ontstaan van ruis. Als je frequenties...

DSP-kracht en je multi-effectapparaat

Bij effect-apparaten heb je ook de categorie multi-FX-apparaten. Wanneer er sprake is van een multi-FX-apparaat dan wil dat zeggen dat er meerdere typen effecten in het apparaat aanwezig zijn. Dit kan een voordeel zijn maar het kan ook een nadeel zijn. In die zin, als...

Enkele praktische aspecten van een effecten-apparaat

Wanneer je besluit een effecten-apparaat aan te schaffen zal je budget en toepassing een grote rol spelen. Toch is het van belang niet de eerste en beste FX-apparaat dat je tegenkomt ook direct aan te schaffen. Let op een aantal praktische aspecten. Zo heb je...

De expander in combinatie met de noise gate

Naast de noise gate heb je nog ook nog de expander om bijgeluiden onderhanden te nemen. Met een expander ga je sleutelen aan de ondergrens van een binnenkomend signaal. Ook hier is de werking in principe gelijk aan dat van een compressor. Door de drempelwaarde te gaan...