Bij de akoestiek van je opnamestudio zal het je niet verbazen dat er ook hier weer vele factoren aanwezig zullen zijn die deze akoestiek bepalen.

Zo zal de ruimte waarin de opname plaatsvinden van groot belang zijn. Het beste voor de akoestiek is dat je in dit geval niet kiest voor een ruimte dat bestaat uit gelijkzijdige wanden. Om de juiste karaktereigenschappen naar voren te halen is het van belang dat je de keuze maakt voor een ruimte dat geen gelijke afmetingen bezit.

Ook dien je niet te kiezen voor een te kleine ruimte. Om de frequenties de mogelijkheid te bieden zich volledig te ontwikkelen dient je ruimte van voldoende omvang te zijn. Echter zal dit een probleem vormen indien je de beschikking hebt over een homestudio.

Monitoren

Even belangrijk zijn ook de monitoren die je in gebruikt hebt. Om zoveel mogelijk karakter naar voren te halen dien je te gaan voor een opstelling van de monitoren in de lengte. Het is namelijk van belang dat je alle frequenties in voldoende mate kunt beoordelen. Naast de hoge frequenties gaat het ook om de lage frequenties. Ook draagt een juiste plaatsing van de monitorboxen erbij dat je het effect van staande golven daarmee vermijdt.

Je opnameruimte dien je ook te stemmen voor wat betreft de weergave van de juiste frequenties. Door met schotten en basstraps te experimenteren kun je zo de juiste verhoudingen creëren.

Afluisterruimte

Wanneer het gaat om de afluisterruimte dan is het daar van belang dat er een beeld qua geluidservaring ontstaat zoals je dat normaliter gewend bent van een huiskamer.

Let er daarom goed op waar je de speakers plaatst. Je dient er rekening mee te houden dat er eenmaal onderdelen in de afluisterruimte aanwezig kunnen zijn die ervoor zorgen dat er sterkere reflecties optreden. Objecten die hier voor kunnen zorgen zijn je ramen en de deuren. Zorg er dus voor dat je de speakers zodanig plaats dat deze daar uit de buurt van liggen of zorg voor camouflage van deze objecten.

Hetzelfde geldt ook voor een egale muur. Wanneer je deze achteraan plaatst ten opzichte van waar je monitoren zijn opgesteld dan kun je ook te maken krijgen met reflecties. Deze reflecties zorgen uiteraard ook weer voor negatieve aspecten. Wat je hiermee onder andere binnenhaalt is, dat er vertraging ontstaat wat betreft de waarneming van het geluid en dat, dat in zodanige mate geschiedt dat dit vertraagd wordt ervaren.

Je dient ook op te letten wat betreft het feit indien je denkt dat je juist met een absorberende wand het negatieve effect zou kunnen oplossen. Wanneer dit niet juist geschiedt dan creëer je niet de situatie dat er op een onafhankelijk manier afgeluisterd kan worden.