Wanneer de opnamen eenmaal achter de rug zijn, zal het uiteindelijk zover komen dat je eindmix op een opnamemedium zoals een CD-R of een DVD-R kan worden geplaatst. Dit wordt ook wel de productiemaster genoemd.

In het geval er sprake is van een meersporenband, dan wordt de plaatsing hierop ook wel sessieband genoemd. Na dit proces volgt het mastering-gedeelte. Dit gedeelte wordt dan ook vaak gedaan in een daarvoor speciaal beschermde masteringstudio.

Mastering van muziek

Met mastering wordt bedoeld dat je muzikale eindproduct nogmaals een bewerking ondergaat zodat je uiteindelijk de beschikking hebt over een volledig optimaal eindproduct. Het mastering-gedeelte komt dus na het gedeelte dat betrekking had op het maken van de productiemaster wat in de geluidsstudio heeft plaatsgevonden.

Heeft ook het mastering-gedeelte eenmaal plaatsgevonden dan zal de daadwerkelijke vervaardiging van je muziekproduct beginnen zodat deze zijn weg naar de consument kan vinden.

Studiomaster

In het gehele proces kun je dus uiteindelijk een onderscheidt maken naar een studiomaster. Dat is dus je complete muziekproductie zoals deze uit de studio komt. Deze studiomaster wordt daarna aangeboden aan de masteringstudio, waarna het als het ware als pre-master nog een aantal bewerkingen ondergaat.

Masteringstudio

In de masteringstudio worden er in principe een aantal bewerkingen uitgevoerd op de pre-master. Deze bewerking kunnen onder andere te maken hebben met toonregeling, geluidsniveau en balans.

De bewerking worden gedaan voordat het stereo-spoor de computer ingaat. Het kan bestaan uit bijvoorbeeld compressie of toevoeging van effecten. Deze nabewerkingen kunnen worden gedaan middels plug-ins maar ook vanwege een tikkeltje meer betrouwbarheid en specifieke sound gewoon door hardwarematige randapparatuur.

In dit proces zal de soundengineer een keuze maken uit bepaalde frequentiegebieden die nog enige aandacht nodig hebben. Deze zullen dan afhankelijk van de situatie of wel enkele dB’s verzwakt of enkele dB’s versterkt worden. Hierbij zal er in de meeste gevallen gebruik worden gemaakt van een parametrisch equalizer.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een bepaalde frequentiegebied wat voller dient te klinken zodat het geheel wat prominenter overkomt. Ook kan er bijvoorbeeld subtiel filtering worden toegepast zodat het allemaal wat duidelijker klinkt.

Compressie

Bij het digitaal masteren kan er ook nog compressie om de hoek komen kijken. Het inroepen van compressie in dit stadium is vanwege het geval om faseverschuivingen in het hoge en lage frequentiegebied te voorkomen.

Ook hier zorgt de digitale compressie dus voor een stevig en vol geluid. Bedenk wel dat compressie ook al vaak toegepast zal zijn in het voorstadium. Daarom is subtiel toepassen van compressie aan te raden. Hierdoor behoud je de dynamiek van je muziek.

Limiter

Belangrijk bij dit proces is ook dat het volume niet de grens van 0dB voorbij gaat. Daarom kan er dus worden overwogen om een limiter in te zetten die dat tegengaat. Doe je dit niet dan loop je dus de kans dat de pre-master niet geschikt zal zijn voor het overzetten van de productie op CD.

Effectprocessor

Soms kan het voorkomen dat je eindresultaat wat mist aan levendigheid. In dit geval kun je dan overwegen om gebruik te maken van een effectprocessor dat de masteringstudio ter beschikking heeft.

Vaak kun je dit verhelpen door een effect van het type room simulation uit te proberen. Het probleem hierbij is dan wel dat de gehele productie hier invloed van heeft en dan met name het lage gedeelte zoals dat van de basdrum en basgitaar. Dit kan voor problemen zorgen.

Een oplossing hiervoor kan zijn dat je dan gebruik maakt van de high-pass filter dat onderdeel uit maakt van het parameter-arsenaal van het galm effect die je inroept. Wel dien jij je hierbij bewust van te zijn dat dit geen verbetering is maar juist een oplossing dat ten koste kan gaan van het gehele idee.

Kostenbesparing

Het is ook belangrijk, bekeken vanuit een kostentechnisch opzicht, dat je bepaalde bewerkingen al in de opnamestudio uitvoert. Heb je bijvoorbeeld te maken met ruis of tikken dan is het beter deze in de studio proberen te elimineren dan in de masteringstudio. Dit zal daar alleen maar nog meer tijd kosten wat zich eventueel weer zal vertalen in het tarief.

Monitoring muziekproductie

Wanneer het gaat om het afluisteren van je master dan is het moeilijk om hiervoor altijd de ideale ruimte te hebben.

Elke masteringstudio zal weer over zijn eigen specifieke ruimte met daarin opgesteld vesterkers en monitorenboxen bezitten die een eigen kleuring aan het geluid meegeven. Natuurlijk spelen ook de afstand tot de boxen en overige factoren een rol. Meestal zal het monitoren geschieden middels twee grote monitorboxen van zeer hoge kwaliteit die in principe voor HIFI-gebruik geschikt zijn.

Het gebruik van een nearfield monitor zal niet goed tot zijn recht komen omdat deze monitoren wat laten liggen in het lage gebied zodat je deze frequenties niet in samenhang met andere frequenties kunt beoordelen.

Ook dien jij je er bewust van te zijn dat een masteringtechnicus nu niet meer per onderdeel van je muziekproductie bezig is. Bij het masteren is deze in zijn geheel met je muziekproductie bezig. Een andere pluspunt bij mastering is dat je in principe nog een kans hebt dat een professional naar je productie luistert en dat je zodoende nog in staat bent om te worden voorzien van de laatste nodige correcties.

CD branden

Is dit allemaal achter de rug dan wordt je pre-master op CD gebrand. Daarna dien je de CD aan een grondige test te onderwerpen alvorens deze daadwerkelijk in productie gaat. Dit heet de error-check procedure.

De error-check procedure geschiedt middels een speciale CD error-checker apparaat dat voor het grootste deel alle fouten kan detecteren. Je krijgt een computer uitdraai en daarop valt af te lezen of het geheel in orde is of niet en wat er aan de hand is.

Maar ook als laatste controlemiddel zal de fabrikant uiteindelijk nog een finale check uitvoeren alvorens de oplage in duizenden of in veelvoud daarvan zal geschieden. Is het geheel fout-vrij dan wordt het tijd om de glassmaster te creëren. De glassmaster zal uiteindelijk gebruikt worden zodat de productie van de consumenten CD’s in gang kan worden gezet.

Heb je eenmaal je muziekproductie voor elkaar dan wordt het tijd dat deze het mastering-gedeelte ondergaat. Het mastering-gedeelte is eigenlijk het laatste traject van je muziekproductie waar deze nog de nodige verbeteringen ondergaat zodat je product uiteindelijk klaargestoomd kan worden voor muzikale consumering.