Wil je met behulp van galm ervoor zorgen dat er zich een helder geluid voordoet dan is daarbij van belang dat er een vertraging tussen het originele geluid en het weerkaatste geluid aanwezig is. De hoeveelheid vertraging is dus van groot belang voor het creëren van een juist effect.

Om dit te creëren kun je denken aan een vertraging van ongeveer 40 to 50 milliseconden. Deze vertraging wordt ook wel predelay genoemd. Deze waarde van vertraging komt overeen met het haas-effect en daarbij kun je dan een ruimte voorstellen waarbij er een werkbare omgeving van ongeveer vijftien meter aanwezig is. Je kunt dit simpelweg berekenen door een vermenigvuldiging toe te passen waarbij je de snelheid neemt van het geluid en de tijd die je voor de vertraging hebt ingesteld.

In dit geval gaat het dus om 340 maal 45 en dat is ongeveer 15 meter. In de praktijk voldoet deze waarde aan het beeld dat een mens als natuurlijk ervaart. Deze vertraging wordt dan niet als losse delen ervaren maar als een geheel en is dus acceptabel.

Korte galm waarden

Ga je experimenteren met kortere waarden dat zal dit effect zich op den duur niet meer voordoen omdat er dan sprake is van een kleinere ruimte. Hier creëer je dan namelijk het effect dat er verzwakking en versterking optreedt wat zal leiden dat je de richting gaat van metaalachtige ring geluid.

Grote galm waarden

Ga je aan de andere kant experimenten met waarden die uiteindelijk een ruimte creëren dat groter is dan 15 meter dan zal je daarmee het effect creëren dat het geheel niet meer helder te ervaren is, het zal dan meer richting rommelig geluid gaan.

Ga je echt extreem te werk, dan creëer je een echo effect, in dit geval kun je dan een onderscheidt maken tussen het origineel geluid en vertraagd geluid zonder dat je daarvoor aandachtig hoeft te luisteren. Je kunt het echo effect creëren als je richting een waarde gaat vanaf ongeveer zeventig milliseconden.