Naast de noise gate heb je nog ook nog de expander om bijgeluiden onderhanden te nemen. Met een expander ga je sleutelen aan de ondergrens van een binnenkomend signaal. Ook hier is de werking in principe gelijk aan dat van een compressor.

Door de drempelwaarde te gaan instellen creëer je de situatie dat de dynamiek aan de ondergrens wordt vergroot. In principe breng je hiermee een volume dat op zacht niveau ligt naar een niveau dat bijna niet waarneembaar is. Deze instelling kun je aanpassen door middel van de ratio-functie.

Ook bij de expander kun je net als de compressor instellingen vinden voor de threshold, release, en attack. Ook hier is het voordeel weer dat je bewerkingen van je geluidssignaal zodanig kunt uitvoeren dat het muzikale karakter behouden blijft en daar gaat het uiteindelijk om.

Klikachtige geluiden

Bij het gebruik van een noise gate kun je tegen het probleem aanlopen dat wanneer je een noise gate inzet om je van negatieve invloeden te ontdoen je te maken krijgt met klikachtige geluiden. Wanneer je dit tegenkomt in je opnamesessie dat zal dit te wijten zijn aan een attackwaarde dat te snel is ingesteld. In dit geval kun je er dan voor kiezen om de attack-waarde van een hogere instelling te voorzien.

Naast deze instelling waar jij zelf invloed op hebt ben je ook nog afhankelijk van de kwaliteit van het detectiecircuit zelf. Als deze niet goed reageert dan zal je ook sneller tegen problemen aanlopen waar je dan ook minder zelf wat aan kunt doen. Reageert het apparaat te traag dan is er juist sprake van een te grote attack-waarde instelling.

Chattering en false triggering

Het kan ook zo zijn dat je signaal helemaal niet door de gate wordt beïnvloedt. Dit kan het geval zijn wanneer de threshold te hoog is ingesteld. Het signaal zal dan niet boven de threshold uitkomen waardoor dus de gate zijn werking niet kan doen.

In deze situatie heb je dus twee nadelige effecten die ontstaat omdat de gate niet naar behoren kan functioneren. Als eerst kun je te maken hebben met het feit dat de gate wel opent maar dan direct weer dicht gaat. Dit wordt ook wel chattering genoemd. En het ander geval is dat de gate helemaal niet reageert en dus niet opengaat. In dit geval wordt er ook wel gesproken over false triggering.

Ongecontroleerd werk

Je kunt ook te maken hebben met het feit dat de noise gate ongecontroleerd zijn werk gaat doen. Dit is het geval indien er geluidssignalen aanwezig zijn die aan het uitsterven zijn maar waar er nog wel verandering in volume aanwezig is. In dit geval reageert de noise gate hierop door telkens open en dicht te gaan wat uiteindelijk leidt tot een hakerig signaal.

Je zou in deze situatie dan kunnen overwegen om de expander in te zetten of dat je wat aan de threshold instelling gaat veranderen. Verlaag je in dit geval de threshold dan geef je aan ongewenste bijgeluiden de kans om zich te mengen met het geluidssignaal. Hierdoor geef je weer de kans aan de gate om zijn werk te doen, namelijk de ongewenste bijgeluiden te elimineren.

Met de combinatie noise gate en expander heb je een set tools tot je beschikking om je geluidssignalen op een efficiënte manier van bijgeluiden te elimineren. Echter gaat dit niet vanzelfsprekend, je dient de diverse instellingen voor elke specifiek situatie opnieuw te bekijken en op basis daarvan je draai eraan te geven.