Dien je een bepaalde frequentie verder te benadrukken ga dan subtiel te werk. Denk dan aan stapsgewijze verhogingen van telkens enkele dB’s. Pas je dit te extreem toe bij hogere frequenties dan zal dit algauw leiden tot het ontstaan van ruis.

Als je frequenties versterkt bereik je wel het effect dat alles luider klinkt maar de vraag is dan ook of alles wel even helder en gebalanceerd klinkt. Wil je de typische eigenschappen van de klank behouden dan is filteren een beter optie.

Gain-potmeter

Wanneer je eenmaal bepaalde frequenties hebt versterkt dan kun je de negatieve effecten proberen te elimineren middels het gebruik van de Gain-potmeter. Een dubbele check van je bewerking is altijd handig. Lees daarom altijd ook de waarde af van de VU-meters. En luister ook op geïsoleerde wijze naar het signaal door gebruik te maken van de solo-instelling. Vergeet ook niet gebruik te maken van je bypass-schakelaar.

Wanneer je te maken krijgt met overlappende frequenties dan kun je het beste de frequenties die hiervoor verantwoordelijk zijn reduceren en de frequenties van het andere signaal juist versterken.

Exciters

Een exciter zorgt ervoor dat er aan een klank levendigheid wordt meegegeven. Het zorgt ervoor dat het geheel helderder klinkt waarbij ook detail en diepte worden benadrukt zonder dat er sprake is van extreme versterkingen. In vakjargon wordt dit ook wel het psycho-akoestisch effect genoemd.

Een exciter moet je niet zien als een effectapparaat, het doet zijn werk in principe net als een equalizer waarbij het bepaalde frequentiegebieden onder zijn hoede neemt en deze verbetert. Het grote verschil met de equalizer is dat de exciter voor het overgrote deel de typische klankeigenschappen met rust laat. Ook de exciter bewerkt het gehele geluid net als de equalizer en de volumeprocessor.

Werking exciter

De werking van de Exciter is als volgt. Een aanwezig highpass filter zorgt ervoor dat er grondtonen worden gekozen. De grondtonen worden vanaf bepaalde frequenties geselecteerd. Wanneer dit eenmaal is gedaan dan worden de deze tonen doorgestuurd naar een harmonisch toongenerator. Hieruit ontstaan er dan hogere boventonen.

Frequenties die gevoelig zijn voor de bewerking van de exciter liggen ongeveer tussen de 1 en 6 kHz. Elke grondtoon krijgt dus door de bewerking van de exciter een mildere boventoon. Door deze milde aanpak ontstaat er net dat ene signaal met meer nadruk.

Het voordeel van het gebruik van de exciter is dat het volume van het signaal niet wordt aangesproken en hetzelfde geldt voor de harmonische inhoud. Wel kan afhankelijk van het type en model er enig ruis ontstaan bij het toepassen van deze correctie.

Surround processor

Wil je nog meer diepte en detail van je geluid dan dien je op zoek te gaan naar een exciter dat voorzien is van een surround processor ook wel bekend als de stereo expander. Deze stereo expander zorgt ervoor dat er een faseverschuiving ontstaat. Het effect hiervan is dat er een vertraging ontstaat tussen het geluid dat door de exciter is bewerkt en het originele signaal.

Om klankeigenschappen te behouden kun je vaak beter kiezen voor de optie filtreren dan versterken van frequenties. Wil je meer levendigheid aan je geluid meegegeven dan is de exciter daar een mooie optie voor.