Multitimbrale synthesizers

Wanneer er wordt gesproken over multitimbrale synthesizers dan wil dat zeggen dat zo’n synthesizer in staat is om tegelijk een aantal aparte klanken ten gehore te brengen. Je zou dit kunnen beschouwen als het feit dat je de beschikking hebt over meerdere synthesizers...