Nadruk aan je sound en harmonische inhoud

Bij het toepassen van EQ is het belangrijk dat je met een “gerust” oor te werk gaat. Heb je al lange sessies achter de rug, stel dit onderdeel dan even uit. Ook dien je ervoor zorg te dragen dat de positie qua afluistering goed staat ingesteld. Wil je geluid waarbij...

Eindmix en elimineren van ruis

Heb je te maken met ruis dat zich voordoet bij de hogere frequenties wanneer volume afneemt ten tijde van het creëren van je eindmix dan kun je ook overwegen een denoiser in te zetten. In dit geval dien je dan de beschikking te hebben over een denoiser van het single...

Signaalniveaus afstemmen bij de opname

Gebruik je diverse systemen bij het maken van opnamen dan zal je vaak tegen het probleem aanlopen dat er verschil in signaalniveau ontstaat. In dit geval dien je dan het volgende te doen. Maak gebruik van een sinustoon als ijkmeter. Je kunt ook elk ander ijksysteem...

Digitale stereomix en signaalniveaus

Kom je in de fase terecht dat jij je stereomix op de masterrecorder gaat plaatsen dan dien je als eerst te kijken naar het systeem dat je gaat gebruiken. Maak je gebruik van een digitaal systeem dan zal je met een aantal relevante zaken te maken krijgen. Bij het...

Afluisteren van de eindmix

Wanneer je de eindmix gaat afluisteren is het ook van belang dat je bekend raakt met het afluistersysteem en hier ook een helder beeld van vormt door gebruik te maken van een favoriete referentie-CD. Bij het afluisteren dien je geen gebruik te maken van al te hoge...