MIDI Bank Change messages

Het bereik van MIDI loopt in waarde van 0 naar 127 wat dus inhoudt dat MIDI 128 verschillende noten kan adresseren. Hetzelfde geldt voor de klanken, je kunt maar 128 verschillende klanken op deze manier benaderen. Wanneer je dit bekijkt vanuit controller-informatie,...