Wanneer je bij je muziek gebruik maakt van percussie instrumenten zoals een cowbell of een shaker die je wilt opnemen dan kun je in deze situatie gebruik maken van een set condensatormicrofoons.

De microfoons plaats je dan in een overhead-positie dus boven het percussie instrument. Is de situatie zo dat je meerdere percussiespelers hebt dat kun je voor elke percussiespeler een aparte microfoon inzetten. In dit geval een multi-miking opstelling dus. Een andere optie is dat je gebruik maakt van een microfoon in een stereokoppel opstelling.

Van nature beschikken percussie-instrument over de eigenschap dat deze richtingsgevoelig klanken creëren. Vanwege dit feit creëren ze dan ook een stereoweergave dat helder van aard is.

Registratie bongo

Maak je gebruik van een bongo dan kun je de registratie ook afdoen middels een overhead-microfoon. De meerdere trommels kunnen goed worden geregistreerd in deze situatie middels de overhead-microfoon zolang er sprake is van een klank dat gelijkmatig vanaf de trommels naar voren komt.

Wil je toch voor betere kwaliteit gaan waarbij dus ook ruimtelijke factoren worden meegenomen dan dien je gebruik te maken van een set microfoons. Wel dien je de opstelling op de juiste manier voor elkaar te krijgen om faseverschillen te voorkomen.

De microfoon kun je bij het registeren van percussie-instrumenten in een schuine hoek plaatsen waarbij een afstand van 30 tot 100 cm tot de klankbron goed resultaat kan bieden.

Opname klanken drumstel

In het geval je van plan bent de klanken van een drumstel te gaan opnemen dan staan je verschillende mogelijkheden ter beschikking. De mogelijkheden die aanwezig zijn worden onder andere bepaald door de microfoons in combinatie met het aantal beschikbare kanalen van je mengpaneel die je gebruikt en de opnamestudio.

Een essentiële eigenschap dat je dient te beschikken om een drumstel volledig op te nemen is kennis over de akoestiek van de ruimte, dat is erg belangrijk.

Het is de kunst bij de opstelling van de microfoons een zo evenwichtig mogelijk signaal binnen te halen van de diverse drumstel onderdelen. Ook dien je niet met de veronderstelling rond te lopen dat hoe meer microfoons je inzet des te beter de registratie van de drumklanken zal zijn. Met het omgekeerde, dus minder microfoons kun je ook zeer professionele opnamen binnenhalen.

Microfoonopstelling drumstel

Een simpele manier qua microfoonopstelling om een drumstel op te nemen is de opstelling dat je gebruik maakt van twee overhead-microfoons die je in een AB-opstelling plaatst. Een andere combinatie is waarbij je gebruik maakt van een set overheads in samenhang met een aparte microfoon voor zowel de basdrum als de snaardrum. Alleen zal in dit geval de kwaliteit niet super van aard zijn.

Indien je in deze combinatie de overheads meer naar achteren opstelt dan ben je in staat de eigenschappen van de ruimte voldoende in de klank mee te nemen wat dan eigenlijk het gebruik van een galm overbodig maakt.

Overspraak

Wil je er echt een moeilijk verhaal van gaan maken dan kun je voor elke onderdeel van je drumstel aparte microfoons gaan gebruiken. Wat je hiermee dan wel in huis binnenhaalt is het probleem van faseverschillen en ook nog dat je met overspraak te maken krijgt. Namelijk dat een microfoon dat is ingezet voor bijvoorbeeld de hihat ook geluiden gaat oppikken van een ander instrument uit je drumstel.

Bij gebruik van overhead-microfoons voor de opname bij je drumstel loop je ook de kans dat deze signalen gaan oppikken van de basdrum. Dit zijn de lage frequenties die niet thuishoren in het signaal dat door de overheads wordt geregistreerd. Om van deze storingselementen af te komen kun je de laag-af filter van de microfoon inschakelen of eventueel indien aanwezig op je mengtafel, die van de mengtafel zelf.

Registratie tomtoms

Bij registratie van de tomtoms kun je ook te maken krijgen met overspraak. Wat je dan in dat geval kunt doen is dat je de microfoon aan de onderkant van de toms plaatst. Hiermee voorkom je dus de overspraak en tevens krijg je daardoor een geluid dat voornamelijk wordt gevormd door de signalen van de tomtoms zelf.

Een nadeel van deze opstelling is dat de kans op het ontstaan van feedback wordt vergroot. Wat er in dat geval gebeurd is dat de microfoon in deze situatie alle signalen meeneemt die in de trommel samenkomen.

Kies je voor de oplossing om de microfoons boven de tomtoms te plaatsen dan kom je van dit effect af en creëer je ook een meer open sound. Maar ook krijg je hier dan weer met een negatieve eigenschap te maken en dat is dat de kans op overspraak wordt vergroot.

Richting en microfoons

Bij registratie van onderdelen van je drumstel dien je niet alleen rekening te houden met de plaatsing van de microfoons maar ook de hoe de microfoons worden gericht.

Stel dat je de hihat en de snaardrum geheel apart wilt opnemen dan dien je in deze situatie de microfoons van elkaar af te plaatsen en dan is het ook beter dat je deze in een tegengestelde richting van elkaar plaatst. Door het in een tegengestelde richting plaatsen van de microfoon voorkom je dat de negatieve eigenschappen van overspraak en faseverschillen ontstaan.

In deze opstelling plaats je dus de microfoons schuin gericht naar het midden van de hihat en snaardrum. De ruime afstand die je aanhoudt is dan bedoeld om geen last te hebben van de drumstokken en om de faseverschillen te elimineren.

Een andere oplossing in deze situatie is dat je gebruik maakt van richtmicrofoons. De richtmicrofoons zorgen ervoor dat overspraak wordt vermeden. Wel is het zo dat wanneer de afstand ten opzichte van geluidsbron te klein wordt het proximity-effect kan optreden.

Een andere optie is om te overwegen om een rondomgevoelige microfoon in te zetten. Ook de rondomgevoelige microfoons zorgen voor gedeeltelijke overspraak maar dit nadeel weegt af tegen het voordeel en dat is dat er een meer open klank ontstaat. Ook vermijd je het negatieve effect van het rondzingen en worden de lage frequenties op een meer authentieke wijze weergegeven.

Bij het registeren van diverse percussie instrumenten is het van belang dat je voldoende aandacht besteed aan microfoonplaatsing en richting. Krijg je het voor elkaar dat je de microfoonplaatsing op de juiste manier doet dan bespaart het je ook van het feit dat je veelvuldig compressie en toonregeling dient te gaan gebruiken.