Bij het afregelen van je basgitaar kun je het geluid instellen middels de aanwezige EQ van je mengtafel. Soms kan dit niet toereikend zijn. In dat soort gevallen kun je ook gebruik maken van parametrische EQ . De Parametrische EQ introduceer je dan in het geheel via de insertiepunten van je mengtafel.

Ook is de toonregeling van belang om de juiste verhouding/benadrukking te creëren tussen de basdrum en de basgitaar. Te uitbundige regeling zal uiteraard weer voor vervorming zorgen.

Geen verstoring muziekbeeld

De basgitaar dien je altijd zodanig in te regelen dat deze geen verstoring veroorzaakt voor de overige instrumenten die voor de melodie van je muziek zorgdragen.

Van nature zit een basgitaar qua frequentie niet op de frequentie van de instrumenten die de melodie bepalen dus dat is sowieso al een voordeel. Het frequentiegebied waar het geluid van de basgitaar het meest naar voren komt ligt rond de twee tot drie kilohertz. Qua kracht is de basgitaar beneden te vinden in de keten als het gaat om het frequentiebereik.

Sublaag

Bij het basspel kun je ook te maken krijgen met ultralaag-tonen. Deze tonen bevatten frequenties die zich soms nog net binnen het hoorbare gebied bevinden. Dat deze hoorbaar zijn kan afhankelijk zijn van diverse factoren zoals het gehoor maar ook bijvoorbeeld de speakers of de ruimte waarin er wordt gespeeld. Desondanks bestaan er apparaten om deze sublaag toch nog te benadrukken.

Aan de andere kant kun je ook weer te maken krijgen met stereo-installaties voor thuisgebruik die het ultralaag niet goed kunnen weergeven.

Plaatsing basgitaar in de mix

Wanneer het gaat om het plaatsen van de bas in de mix dan kom je hiermee goed uit de voeten door deze te plaatsen in het midden. Dit is vanwege het feit dat lage tonen als eigenschap bezitten dat deze minder gevoelig zijn voor de richting, waardoor je zonder al teveel ingrepen de bas makkelijk in de mix kunt inbrengen. Hoge tonen aan de andere kant zijn juist gevoeliger voor de richting.

Effecten

Als je effecten gaat toedienen aan akoestische klanken dan creëer je daarmee ook vaak een verhoging in volume. Doe je dit bij lage tonen dan zullen deze zich vaak ook minder netjes gedragen dan de tonen in de hogere frequentieregionen. Aan de andere kant dien jij je ook niet te verkijken op het frequentiebereik van een basgitaar. Het bereik is vaak groter van aard dan dat je in gedachte hebt.

Bij het toevoegen van galm dien je alert te blijven wanneer het gaat om een basklank. Het gevolg van het toevoegen van galm is dat de lagere tonen niet schoon kunnen klinken. Daarnaast kun je als bijeffect krijgen dat de hogere frequenties de frequenties van de overige instrumenten in dat gebied kunnen storen.

Echo-effect en bas

Heb je een basklank dat wat dunnetjes van aard klinkt dan zou je gebruik kunnen maken van een echo-effect. Dit echo-effect dien je dan te voorzien van een vertraging dat niet al te lang van aard is, waarbij een herhaling van een keer meer dan voldoende is.

Flanger, chorus of phaser

Zit je met je basklank juist in de situatie dat je een ballad-achtig nummer speelt en waar de bastonen dus eigenlijk zich in het geheel kunnen vormen dan kunnen effecten als flanger, chorus of phaser een mooie uitkomst zijn.

In zulke situaties kun je aan instelling voor de chorus aan het volgende denken. De snelheid of rate dien je op laag in te stellen waarbij een subtiel modulatie of diepte voor een goede benadrukking kan zorgen. Door ook een high pass-filter in het geheel te brengen zal het typische frequentiegebied van de bas door de chorus wordt geaccentueerd.

Sommige artiesten gebruiken ook een harmonizer als ze een basgitaar zonder fret willen bespelen.

Basgitaar en opname

Bij het maken van een opname dien je een aantal regels goed in de gaten te houden.

Conditie en ruis. Zorg er namelijk altijd voor dat je basgitaar zich in topconditie bevindt. Indien er losse onderdelen op zitten zorg ervoor dat je dit herstelt. Let ook op het feit of er sprake is van ruis of brom. Lokaliseer dit en laat het eventueel repareren.

Snaren. Zorg voor nieuwe snaren die ingespeeld zijn. Vergeleken met normale gitaarsnaren heeft een bassnaar wat meer tijd nodig om op juiste praktisch wijze ingezet te worden. Neem deze planning dan ook goed mee wanneer jij je opnamesessie gaat boeken.

Eventueel zou je de snaren ook kunnen reinigen door gebruik te maken van wat warm water met zeep. Een paar minuten inweken is dan voldoende, ze kunnen dan weer mooi een periode mee. Blijf desondanks de kwaliteit van het geluid in de gaten houden.

DI-box of basversterker. Bij een opname met de basgitaar kun je gebruik maken van een DI-box of een basversterker. Gebruik je de basversterker dan is het, het beste deze wat hoger te plaatsen waarbij je de afstand tot de muur zo groot mogelijk probeert te houden. Door deze positionering creëer je het effect dat je basgeluid duidelijker waar te nemen is.

Om negatieve effecten van de ruimte tegen te gaan kun je ook gebruik maken van absorberend materiaal om demping van deze frequenties te bewerkstellingen. Controleer of er ook niet voorwerpen meetrillen met het geluid, deze dien je dan uiteraard op te sporen en te verwijderen.

Oefening. Oefenen voor je daadwerkelijk de opname maakt is ook zeer van belang, maar dat wist je al. Belangrijk is dat je aanslag regelmatig van aard is. Krijg je dit voor elkaar dat zal je basklank ook gelijkmatig klinken. Je kunt dit testen door gebruik te maken van een DI-box dat is aangesloten op een opname-apparaat met VU-meters of door gebruik te maken van de geluidskaart van je computer.

Een andere methode is om de bas op te nemen zonder gebruik te maken van een basversterker maar dan via de regiekamer. Je hebt dan als voordeel mee de akoestiek van de ruimte.

Wil je toch gebruik maken van een versterker, gebruik dan een licht type versterker. Een gitaarcombo eventueel voorzien van buizen van rond de 100 watt doet al goed. Het voordeel hiervan is ook dat je hiermee de vervelende te controleren lage frequenties elimineert.

Mis je toch wat element aan de sound dan kun je in de eindmix gebruik maken van EQ om dit goed te maken.

Wanneer je de basgitaar gaat combineren met overige instrumenten dien je goed te controleren of er geen storingen worden veroorzaakt in het totaalbeeld. Daarnaast is het ook van belang dat je het signaal in de gaten houdt indien je gebruik gaat maken van effecten en toonregeling.