Het geluid van een elektrische basgitaar wordt net als de normale elektrische gitaar voor een groot deel bepaald door een zekere combinatie van onderdelen. Deze combinatie bestaat uit gebruikte snaren en elementen, elektronische onderdelen, het hout, manier van constructie, gebruikte basversterker enoverig randapparatuur.

Wanneer je het hebt over de doorsnee basgitaar dan bestaat deze uit vier snaren. Het betreffen dan de snaren E, A, D en de G. Deze vier snaren zijn gebaseerd op de dikkere snaren van een gewone gitaar met als verschil dat deze snaren een octaaf lager zijn gestemd.

Basgitaar en dynamiek

Een basgitaar bezit over een dynamiek dat niet makkelijk beheersbaar is. Deze moeilijk beheersbare dynamiek ontstaat vanwege de klank van de snaren. De klank van de laagste bassnaar klinkt namelijk geheel anders dan de klank dat wordt geproduceerd door de hoogte bassnaar.

Is de vier-snarige basgitaar lastig qua dynamiek dan schept een vijf-snarige basgitaar daar nog een schepje bovenop. Hier is er sprake van een bijkomende extra lage B-snaar. Het gevolg hiervan is dat er een laag ontstaat met meer diepgang. Mede ook door een snaarspanning dat slap van aard is wordt het nog complexer om het geluid goed te registreren.

Er zijn ook nog basgitaren die van 6 snaren zijn voorzien. In dit geval beschikt dit type basgitaar over een dunne C-snaar dat goed doet dienst doet als snaar voor melodiepartijen.

De basgitaar komt het best naar voren in het frequentiegebied dat ligt tussen de twee tot drie kilohertz.

Manier van spelen

Bij het bespelen van een basgitaar dient om een opmerkelijk laag geluid te krijgen en geen irritant hoog, sprake te zijn van een strak en praktisch spel. Doe je dit niet, dan krijg je zonder dat je het echt in de gaten hebt, een niet regelmatige toonvorming. Deze check is vaak van belang in opnamestudio situaties. Er dient dan namelijk sprake te zijn van een volumeniveau dat egaal van karakter is.

Je kunt ook denken aan het gebruik van een plectrum. Sla je de snaren aan met de vingers dan krijg je een geluid dat direct en diep van aard is. Wel krijg je dan het effect dat de basgitaar hierdoor niet regelmatig klinkt en ook dat de toon minder duidelijk naar voren kan komen.

Door gebruik van een plectrum krijg je juist een bassound dat prominent aanwezig is. Dit klinkt dan ook strakker met daarbij extra transienten die voor het hoog zorgen waardoor je basspel beter naar voren komt in het geheel en dan met name in een mix-situatie. Door gebruik te maken van een plectrum is het dan ook mogelijk betere opnamen te maken.

Stoorgeluiden

Als bespeler van een gitaar sta je vaak niet stil bij het feit dat het bespelen van je instrument er ook voor zorgt dat er ongewenste geluiden ontstaan. Je kunt bijvoorbeeld een snaar aanslaan waarbij er ook andere snaren meetrillen. Deze geluiden horen eigenlijk niet bij je sound waardoor je last krijgt van extra resonantie. Je kunt ook onbewust mee gaan tikken met het tempo van het muziekstuk wat ook weer voor ongewenst geluid zorgt.

Wat je in deze gevallen kunt doen is gebruik maken van demptechnieken. Deze technieken zorgen uiteindelijk voor een evenwichtig geluid. Je kunt ook gebruik maken van een noise-gate in de mix-fase dat ervoor zorgt dat de ongewenste geluiden en ruis onderdrukt worden.

De basversterker en de opname

Ook een basgitaar kun je uiteraard opnemen middels de microfoon en een juiste versterker. Hier kun je een dynamisch microfoon gebruiken dat richtingsgevoelig is. Deze plaats je dan op een afstand van ongeveer 10 tot 20 cm tegenover het middelpunt van je speaker. Je hebt ook soms speciale basmicrofoons voor dit soort werk. Natuurlijk hoef je nier perse een basmicrofoon voor je opname te gebruiken. Met een normaal microfoon kom je ook goed uit de voeten.

Een andere mogelijkheid is dat je een condensatormicrofoon in dit soort situaties gebruikt. Wel dien je erop te letten dat er geen sprake is van al te hoge geluidsdruk. Probeer daarom te gaan voor een model dat over een verzwakkingsfilter in combinatie met een bass roll-off filter beschikt.

Invloeden vanuit de ruimte

Bij een basgitaar is het zo dat de verspreiding van lage frequenties verhoudingsgewijs een veel langere tijd in beslag nemen dan normaal. Vanwege deze eigenschap is het van belang dat er goed wordt omgegaan met de microfoonpositie. Krijg je dit goed voor elkaar dan krijg je een sound dat egaal en krachtig klinkt.

Een optie is dat je gebruik maakt van een condensatormicrofoon. In dit geval dien je deze dan op een ruime afstand van de speaker te plaatsen. Het risico dat je hierbij loopt is dat er dan invloeden van de ruimte kunnen worden meegenomen.

Sommige basnoten met een bepaalde frequentie kunnen ervoor zorgen dat er resonantie in de ruimte ontstaat. Dit zou je dan kunnen voorkomen door gebruik te maken van obstakels in de ruimte. Het plaatsen van een fauteuil kan in dit geval al voor wonderen zorgen.

Je kunt de basgitaar ook gebruiken in combinatie met direct-injection box of DI-box. Met behulp van de DI-box heb je dan veel meer controle bij een opname van het basgeluid. Het voordeel is dan, dat indien je geen gebruik maakt van compressie het geheel dan toch egaal en gecontroleerd kan klinken.

De basgitaar vormt een belangrijk instrument bij je muziekproductie. Daar de lage tonen die worden geproduceerd moeilijk controleerbaar zijn, dien je zorg te dragen voor een goede afregeling van externe factoren. Hier kun je denken aan plaatsing van je microfoons, maar ook je manier van spelen speelt een belangrijke rol.