Het bereik van MIDI loopt in waarde van 0 naar 127 wat dus inhoudt dat MIDI 128 verschillende noten kan adresseren. Hetzelfde geldt voor de klanken, je kunt maar 128 verschillende klanken op deze manier benaderen. Wanneer je dit bekijkt vanuit controller-informatie, dan kan er controller- informatie worden verzonden met een maximum aan 128 verschillende waarden.

Om over deze tekortkoming wat betreft het adresseren van maximaal 128 klanken heen te komen verdelen sommige fabrikanten hun klanken in verschillende banken. In dit geval bevat elke bank dan 128 verschillende klanken.

MIDI Bank Change messages

Het MIDI-boodschap dat verantwoordelijk is voor het kiezen van verschillende banken wordt het MIDI Bank Change message genoemd. De MIDI Bank Change messages kunnen een waarde aannemen van 0 en 32.

Het kan ook voorkomen dat niet alle Bank Change berichten dezelfde standaard controller waarde van 0 en 32 aanhouden. In deze gevallen kun je de relevante controller waarden dan naslaan in de specifieke MIDI-implementatie van het instrument.

Sommige MIDI-sequencers beschikken een bibliotheek aan Bank Change commando’s van diverse apparaten. Het enige wat je dan dient te doen is de sequencer laten weten welk instrument eraan gekoppeld is zodat deze dan het juiste Bank Change commando’s kan versturen.

Wijzigen fysieke controller

Vaak stellen instrumenten je in staat om een fysieke controller dat normaal gerelateerd is aan een specifiek MIDI-controller bericht, toch te kunnen wijzigen. Denk maar bijvoorbeeld aan het modulatiewiel op je synth. Je kunt deze dan op zodanige wijze omleiden door het andere MIDI-controller data te laten verzenden zoals de hoeveelheid reverb van een effect of de brightness van een geluid.

In principe ligt de grens bij jezelf in hoeverre je wilt gaan met het gebruiken van controllers in je setup. Je kunt de standaard controllers gebruiken maar ook de exotische variaties creëren naarmate je meer ervaring opdoet.