Een belangrijk gegeven bij het mixen van je muziek is dat je mengpaneel per kanaal de mogelijkheid moet bieden om een mix van klankbronnen afzonderlijk te kunnen kiezen en af te luisteren. En daarbij maakt het niet uit of je met een analoge- dan wel een digitale mengtafel te maken hebt.

Solo-functie

Afhankelijk van het type mengpaneel dat je hebt kan deze uitgerust zijn met een speciale functie hiervoor die de Solo-knop wordt genoemd. De Solo-Mode kan op verschillende manieren worden ingezet.

Wanneer je gebruik maakt van de Solo-functie dan zal dit worden aangegeven middels een LED op het desbetreffende kanaal. In de mastersectie is deze Solo-inschakeling dan ook weer te volgen met een LED-indicatie.

Volumemeters

Om het gebruiksgemak nog verder te vervolmaken kan je mengpaneel ook beschikken over een set main-stereo volumemeters. Deze volumemeters maken het mogelijk dat de uitsturing van je kanaal waarop de solo-functie is toegepast af te lezen valt op decibelschaal.

Daarnaast is er in de mastersectie ook aanwezig een aparte volumepotmeter die het je mogelijk maakt het volume voor je solo-kanaal in te stellen zodat je deze naar eigen smaak kunt afluisteren.

PFL-knop

Bij het inzetten van de solo-mode kan het van belang zijn dat je het geluid geïsoleerd bewerkt. In dien zin dus dat je er effecten op kunt loslaten of juist een vergelijking wilt maken met wel of geen effect. Voor deze keuze kan je mengtafel uitgerust zijn met een Pre Fade Listen knop en een After Fade Listen of Solo-in-Place knop.

De Pre Fade Listen of PFL-knop doet het volgende. Het individuele geluid wordt alleen hoorbaar gemaakt met toonregeling, EQ dus. Effecten komen in dit stadium niet voor. Het geluid zal als mono ten gehore worden gebracht omdat dit niet de route van de volumefader beloopt. Dit wil dus zeggen dat je geluid niet komt binnen het domein van de stereo-bus. Deze techniek staat ook wel bekend als de solo-in-mono schakeling.

After Fade Listen

De After Fade Listen of Solo-in-Place knop zorgt voor het volgende. In tegenstelling tot de PFL-knop wordt bij de After Fade Listen het individuele geluid inclusief toonregeling, PAN en effecten ten gehore gebracht. Dus het volledig bewerkte geluid.

Een ander verschil is dat je geluid zich nu wel in het stereo domein bevindt maar dan afzonderlijk zonder invloed van de overige kanalen. Deze techniek staat ook wel bekend als de solo-in-stereo schakeling.

Subgroepfader

De mogelijkheid bestaat er ook om je kanalen toe te wijzen aan een subgroep- fader. Dit kan zich voordoen in de situatie dat je bijvoorbeeld gebruik maakt van verschillende type microfoons zoals een Close- en een Ambient mic. Deze microfoons sluit je dan elk aan op een ander kanaal.

Op elk der kanalen druk je nu dezelfde Routing-schakelaar in. En met behulp van de PAN-knop kun je dan beide kanalen aan een subgroepfader toewijzen. De twee kanalen dirigeer je zo dan aan een subgroep-fader zodat je signalen van de Close- en Ambient-microfoon zich op een opnamespoor bevinden.

Je zou deze situatie ook kunnen gebruiken om je drums in stereo te laten klinken. Wat je dan doet is dat je de drumsignalen toewijst aan twee subgroepen.

Routing-schakelaar

De Routing-schakelaar maakt het je dus mogelijk een kanaal aan een mono- of een stereosubgroep te bieden. Routing-schakelaars kun je herkennen aan de opschriften [1-2], [3-4], [5,6] en [7-8]. En ze bevinden zich meestal in de buurt van de volumefaders. Ernaast of erboven afhankelijk van de constructie van het paneel.

Wanneer je met Routing-schakelaars werkt kan het probleem ontstaan dat de status van je schakelaar onduidelijk is. En met name in een donkere werkomgeving. Dit is vaak het geval bij de iets goedkopere mengtafels. Het is daarom handig als je Routing-schakelaars beschikken over enige verlichting zodat je de status duidelijk kan bepalen.

Het is ook belangrijk erop te letten dat wanneer je de mengtafel in gebruik neemt de Routing-schakelaars niet in de verkeerde stand staan. Dit merk je aan flanger-achtige signalen. En kan dus te wijten zijn aan het feit dat je signaal zowel aan een stereomaster-bus als aan een subgroep-bus wordt aangeboden.

Mute-schakelaar

Met je fader kun je het signaal langzaam laten opkomen of juist verzwakken binnen een mix. Dit noemt met ook wel faden. Indien je helemaal geen signaal wilt waarnemen dat afkomstig is van een bepaalde kanaal dan dien je hiervoor de MUTE-schakelaar te gebruiken. Je kunt in deze situatie dus de fader op het gekozen niveau laten staan.

De status van je MUTE-schakelaar wordt meestal aangegeven door middel van een LED. Indien ingeschakeld dan zal de LED branden. Relatief gezien brengt de MUTE-schakelaar het niveau van het signaal dus in een keer van honderd naar nul of van nul naar honderd. Er is dus geen sprake van faden.

Voorkomen ruis

Indien je ruis wilt voorkomen is het altijd handig om je kanalen die niet in gebruik zijn met de MUTE-schakelaar te onderdrukken. Je kunt dan bijvoorbeeld denken een muziekstuk waarvan de intro begint met een muziekinstrument dat bespeeld wordt op zacht niveau. Indien de overige kanalen openstaan zal de ruis zich makkelijk vermengen met de signalen van het instrument. In dit geval worden je MUTE-schakelaars dus ingezet als een soort Noise-Gates.

Een andere manier om effectief gebruik te maken van MUTE is in het geval je bijvoorbeeld een gitaarpartij opneemt in meerdere versies. Dus wel of niet voorzien van onder andere EQ, effecten of een bepaalde faderstand. Door in combinatie met de overige kanalen de diverse gitaarpartijen zodanig te muten verkrijg je een mix met diverse versies.

Automatisering

Om het gebruiksgemak op een hoger pijl te brengen speelt automatisering een zeer belangrijke rol. Een voorbeeld hiervan zijn professionele mengtafels die vaak voorzien zijn van gemotoriseerde faders.

Mengtafels kunnen soms ook uitgerust zijn met een MIDI-mute systeem. In zo’n geval kun je dus de MUTE-positie van de kanalen op je mengtafel middels MIDI-boodschappen beïnvloeden. Door simpelweg midi-boodschappen in een midi-sequencer te programmeren en deze af te spelen krijg je de beschikking over een geautomatiseerd MUTE-systeem.

Automatisering van mengpanelen kun je ook in andere varianten tegenkomen. Zo beschikken minder prijzige mengtafels over automatisering dat anders is geregeld. In deze gevallen worden de fader- en pan-instellingen opgeslagen in het geheugen van het apparaat. Hetzelfde wordt gedaan voor de EQ en FX-instellingen.

Total Recall

Afhankelijk van het mengpaneel worden deze opgeslagen instellingen ook wel Scenes of Snapshots genoemd. Het makkelijke van dit soort systemen is het feit dat je de instellingen middels een druk op de knop direct kunt oproepen. Dit wordt ook wel Total Recall genoemd. Daar komt ook nog bij dat je deze instellingen middels een beeldschermpje opnieuw kunt wijzigen.

Zowel de analoge mengtafels als de digitale versies hebben zo hun charmes qua bediening en mogelijkheden. De ouwe rotte in het vak zullen vaak voorkeur geven aan het analoog mixen. Het is meer een kwestie van smaak. Uiteindelijk zorgen beide methoden voor het gewenste eindproduct omdat beide systemen over soortgelijke functies beschikken.