Bij het gebruik van een mengpaneel bij je muziekcreatie heb je een arsenaal aan tools tot je beschikking om je geluid op de juiste manier te bewerken en ten gehore te brengen. Naast deze gereedschappen heb je ook externe hulpmiddelen die je sound bepalen.

Wanneer je bijvoorbeeld bezig bent met het maken van opnamen in een studio dan kan het voorkomen dat het op te nemen bronsignaal vrij dient te zijn van invloeden van de omgevingsruimte. Dit kun je dan bewerkstelligen door het toepassen van de close-miking techniek. In dit geval maak je dus gebruik van een hulpmiddel in de vorm van een microfoon om alvast over de juiste sound te beschikken.

Lukt het je toch niet om bovengenoemde sound te creëren dan kun je weer terugkeren naar je mengpaneel.

Aux-functie

Om toch dat natuurgetrouwe beeld te vormen van de omgeving waarin je bronsignaal zich bevindt kan je mengpaneel je hierbij helpen. Tijdens het mixen kun je namelijk gebruik maken van kunstmatige effecten. Het verantwoordelijke onderdeel hiervoor op je mixer is de Aux-potmeter.

De Aux-potmeters zorgen ervoor dat nadat je volumefader zijn werk heeft gedaan deze de hoeveelheid van het toe te voegen effect aan je bronsignaal regelen. Afhankelijk van wat er aanwezig is qua effecten kunnen deze variëren van een simpele galm of delay tot prachtige multi-effecten.

Om je effectprocessoren of multi-effectprocessoren in de mix te brengen zijn er aansluitingen aanwezig op het mastergedeelte van de mixer. Verantwoordelijk voor het verzenden van je bronsignaal naar de effectprocessor is de Aux-send.

De Aux-send is vaak in mono uitgevoerd en zorgt ervoor dat je signaal naar het effectapparaat wordt verstuurd. Als je signaal eenmaal de effect bewerkingen heeft ondergaan dan wordt deze door het effectapparaat uitgestuurd in stereo en komt het je mengtafel binnen via de Aux-return ingangen.

Per kanaal is het aantal Aux-potmeters variërend. Afhankelijk van het type mengtafel die je hebt kan er sprake zijn van een tot meerdere. Indien je gebruik maakt van meerdere effectapparaten dan moet je keuze uitgaan naar een mengpaneel voorzien van meerdere Aux-potmeters.

Postfade- en Prefade mode

Soms bieden de Auxiliaries je de mogelijkheid een keuze te maken tussen Postfade- en Prefade mode.

Het kan zo zijn dat een zanger moeite heeft met het creëren van een levendige zangstem in een bepaalde opnamesituatie. Dit kun je dan verhelpen middels het toepassen van bijvoorbeeld een galmeffect. Door het toepassen van dit galmeffect op de stem kun je een ideale monitormix creëren voor desbetreffende opnameruimte. De Prefade maakt het je dus mogelijk deze situatie te creëren. De monitormix wordt ook wel aangeduid als de foldback.

Het voordeel van het op deze manier werken is dat in je eindmix de effectsprocessor gewoon weer kan worden ingeroepen. Het effect wordt nu door het toepassen van de Prefade niet beïnvloedt door de masterfader waardoor de echte opname in een latere stadium gewoon gebruik kan blijven maken van effecten.

Soms wil je in de eindmix juist de situatie creëren dat de hoeveelheid aan toegevoegd effect in evenredige mate blijft staan met het onbewerkte signaal. Dit zal zich voordoen als je het niveau van het volume verandert. In dit geval biedt de Postfade mode de uitkomst.

In deze situatie dien je drie factoren te onderscheiden. Namelijk het volumeniveau, het toegevoegde effect en het onbewerkte of droge signaal. De Postfade zorgt er in deze situatie dus voor dat wanneer je het volume van je signaal lager zet middels de volumefader de verhouding onbewerkte signaal en ingeschakeld effect niet verandert.

In-line principe

Mixers zijn opgebouwd volgens bepaalde principes. Indien er sprake is van een kanaal-in-een-kanaal principe per kanaalstrip dan praten wij over een mixer volgens het in-line principe.

Bij een mixer van het in-line principe kun je de volgende parameters tegenkomen. De Trim/Gain-potmeter, een pan-knop, een fader, een HF/LF-toonregeling en een of twee Aux-groepen.

De Trim/Gain-potmeter zorgt voor een juiste ingangsniveau voor de B-mix of het monitorkanaal.

Om het panorama van het geluid te bepalen wordt er gebruik gemaakt van de pan-knop, met deze knop bepaal je dus de positie van het signaal in het stereo-beeld.

De fader die aanwezig is op dit type mixer is meestal van het roterende type en hiermee kun je het volume beïnvloeden

De instellingen voor je toonregeling kun je naast toewijzing aan het main-kanaal ook toewijzen aan je monitor-kanaal. Hetzelfde geldt voor je Aux-groepen die je middels een schakelaar naast toewijzing aan je main-kanaal ook kunt toegewezen aan je B-mix.

Pan-knop

De pan-knop stelt in principe net als op een normale hifi-set de verhouding linker- en rechterkanaal in. Bij het verdraaien van je pan-knop wordt je inkomende mono-signaal in tweeën gesplitst.

Van belang is dat wanneer een mono-signaal wordt verdeeld over je linker- en rechterkanalen er geen vervaging van het geluid optreedt omdat je volume afneemt.

Het doel van de pan-regeling is dus het mono-signaal zodanig in het stereobeeld te plaatsen zodat deze op de voorgrond blijft. Anders gezegd dient de pan-regeling er dus voor te zorgen dat ongeacht de positie van je geluid binnen het stereobeeld de relatieve luidheid ofwel loudness altijd op hetzelfde niveau moet blijven.

In percentages uitgedrukt kunnen de posities worden aangeduid met 0%, 50% en 100%. Stel je rechts in op 0% dan betekent dit dat 100% van het signaal afkomstig is van links (extreem links) en omgekeerd. Stel je de waarde in op 50% wat staat voor centraal midden, dan wordt je signaal gelijk verdeeld over links en rechts.

Spatial stereo-effect

Om een ruimtelijk beeld te creëren kun je ook gebruik maken van het Spatial stereo-effect. Het verschil met het normale stereo-effect is dat in dit geval naast het mono-signaal dat wordt opgesplitst het signaal ook wordt aangeboden aan een delay-circuit.

Het delay-circuit zorgt er namelijk voor dat er faseverschuivingen optreden. De faseverschuivingen zijn dan weer verantwoordelijk voor het creëren van het ruimtelijk beeld. Vandaar Spatial. Het Spatial stereo-effect wordt ook wel pseudo-stereo genoemd.

Volume

Een goede werking van de fader op je mixer is van zeer groot belang. Indien de beweging van een fader niet soepel en gelijkmatig verloopt kan het gevolg hiervan zijn dat je geluid plotseling helemaal wegvalt. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een afgezwakt geluid.

De fader dient zijn werk logaritmisch te doen vandaar dat het belangrijk is dat deze ook geijkt is. De volumefader is vaak van het type schuifpotmeter. Het zorgt voor de volumeregeling van je signaal maar dan pas nadat deze is bewerkt middels effecten (FX) en toonregeling (EQ).

Indien precieze regeling van het geluid voorop staat dan dient je voorkeur uit te gaan naar een mixer waarvan de fader over een werklengte van 100mm beschikt. Dit heet ook wel de langeslag-fader. Staat dit belang niet zozeer voorop dan is een fader met een werklengte van 60mm te prefereren.

Roterende faders zijn te vinden op compacte line-mixers. En deze zijn meer bedoeld voor vaste instellingen waarvan het gebruik voorkomt bij het werken met klankmodules of in live-situaties.

Je mengpaneel beschikt over een hoop verborgen functies. Weet deze te vinden en je zult merken dat je sound plotseling nog meer karakter krijgt dan ervoor.