Geluidsstudio

Bij een audio compressor is ook de tijd van belang dat bepaald wanneer de compressor in werking zal treden. De parameter die hiervoor verantwoordelijk is, is de attack parameter. Hoe lager de waarde hoe sneller de attack is en des te sneller de compressor in werking zal treden. Release. Naast de attack is het ook [...]

Oppeppen van je pianoklanken

Wil je een pianoklank in het middengebied filtreren zonder dat er daarbij sprake is van klankverlies dan bevinden de geschikte frequenties zich hiervoor tussen de 500 en 900 Hz. Wil je meer helderheid dan zal je binnen het bereik van 5-6 kHz iets meer boost moeten geven en dat is iets wat ook gewenst is [...]

Toonregeling en soort muziek

Als het op toonregeling aankomt dien je in principe een onderscheidt te maken qua soort muziek dat je gaat opnemen. Is er sprake van een akoestische piano dan zal deze van zichzelf al voldoende kracht beschikken om klanken voort te brengen die qua volume en klankeigenschappen op goed niveau zitten. Er is eigenlijk dan geen [...]

Een compressor kan diverse parameters bezitten waarmee je verschillende onderdelen van een geluidssignaal kunt bewerken. Nu zijn er ontelbare compressors in zowel hardwarematige- als softwarematige vorm aanwezig. Er zullen daarom ook een boel aan parameters aanwezig zijn die soms een andere benaming hebben maar uiteindelijk hetzelfde resultaat bieden. Ook kan het soms zo zijn dat [...]

Bij de aanschaf van monitorboxen voor je opnamestudio is het ook van belang te kijken naar de cross talk. Cross talk heeft te maken met scheiding van signalen die door de versterker worden aangeboden. Hier gaat het dan om de signalen die respectievelijk bestemd zijn voor het linker- en rechtergedeelte. Er moet hier namelijk zo [...]

Eisen General MIDI-standaard

Zoals je weet is de General MIDI standaard een uitermate praktisch hulpmiddel als het gaat om het onder andere afspelen van je MIDI-songs. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen dient de GM-standaard aan bepaalde eisen voldoen. De eisen die voor de GM-standaard gelden zijn het volgende. 16 MIDI-kanalen. Een GM-instrument moet tegelijk alle 16 MIDI-kanalen [...]

Dynamische processors behoren tot de categorie insert effects. Dit houdt in dat je zo’n processor toevoegt aan een bepaalde track zodat dit daar een onderdeel van wordt en dan in dien zin dat het effect het gehele signaal van de track zal beïnvloeden. Een dynamische processor kun je tegenkomen in zowel hardwarematige- als softwarematige-vorm. Indien [...]

Bij de aanschaf van een monitor dien je het rendement dat de speaker veroorzaakt goed in de gaten te houden. Met het rendement wordt het volgende bedoeld. Indien er een signaal met een sterkte van 1 watt wordt uitgestuurd dan levert dit een bepaalde geluidsdruk op bij een bepaalde afstand. In dit geval levert een [...]

Galm en vertraging

Wil je met behulp van galm ervoor zorgen dat er zich een helder geluid voordoet dan is daarbij van belang dat er een vertraging tussen het originele geluid en het weerkaatste geluid aanwezig is. De hoeveelheid vertraging is dus van groot belang voor het creëren van een juist effect. Om dit te creëren kun je [...]

Bij de General MIDI standaard gaat het om het standaardiseren van locaties en type geluiden zodat een song die is opgenomen op een GM-apparaat op een ander GM-apparaat met de correcte geluiden zal afspelen. Een probleem vormen de percussie partijen. Wanneer je gebruik maakt van een niet standaard GM-apparaat dan zal de toewijzing aan de [...]