MIDI

MIDI Machine Code en MIDI Time Code

De flexibiliteit van het SMPTE sync-systeem komt ook naar voren in combinatie met MIDI. Middels MTC wat staat voor MIDI Time Code wordt het SMPTE-tijdcode vertaald naar MIDI-data zodat deze herkenbaar wordt binnen het MIDI-protocol. Wel dien je hierbij rekening te houden met het feit dat deze vertaling van SMPTE-tijdcode naar MIDI-data ervoor zorgt dat [...]

Binnen MIDI heb je ook de MSB en de LSB controller-data. MSB staat voor Most Significant Byte en LSB staat voor Least Significant Byte. Anders uitgedrukt behelzen deze termen respectievelijk coarse en fine instellingen. Beiden beslaan een bereik van 0 tot 127 en dit is gelijk aan de waarde van het bereik van de continuous [...]

Met MIDI is het mogelijk dat je binnen je MIDI-setup grenzen kunt instellen in hoeverre een bepaald muziekinstrument zal reageren op bijvoorbeeld pitch-bend. Het kunnen stellen van grenzen binnen MIDI wordt ook wel scaling genoemd. Geef je dus grenswaarden mee aan de Pitch-Bend dan spreek je in dit geval over Pitch-Bend scaling. In de praktijk [...]

MIDI-controllers

Ben je serieus bezig met muziek dan zal je algauw tot de conclusie komen dat wat je muziekinstrument betreft het niet alleen gaat om de toonhoogte of de geluidssterkte. Het gaat namelijk ook om de dynamiek van je muzikale spel, net zoals dat bekend is van akoestische muziekinstrumenten die reageren op de manier van hoe [...]

MIDI en program change

Met MIDI is het mogelijk om naast het verzenden van note-data ook boodschappen te verzenden waardoor je verschillende klanken kunt kiezen. MIDI kan standaard 128 ruimten benutten om klanken te benaderen. Op deze standaard zijn er weer uitbreidingen mogelijk waardoor het bereik nog groter kan worden. Standaard loopt de nummering van 1 tot 128 of [...]

Aan de achterkant van een MIDI-apparaat zal je meestal drie MIDI-aansluitingen treffen. In sommige gevallen kan dit ook variëren tussen de een of twee aansluitingen. Wanneer het gaat om drie aansluitingen dan kun je hierin onderscheiden: MIDI-in, -out, en –thru. In de praktijk verstuurt de master (het versturende apparaat) MIDI-data via de MIDI-out uitgang. Deze [...]

MIDI-bediening nader bekeken

Bij een elektronisch instrument veroorzaakt het indrukken van een toets het genereren van een elektronisch bericht. Dit elektronisch bericht wordt naar het interne elektronische circuit van het instrument gestuurd met de boodschap welke noot het dient te spelen en hoe luid de noot moet klinken. Dit alles in tegenstelling tot een akoestische piano. Bij een [...]

Synchronisatie en je opnamen

Wanneer het om synchronisatie van muziekopname gaat dien je twee onderscheidingen te maken. De ene situatie is de studio waar het van belang is dat je sequencer met een extern opnamesysteem werkt. De andere situatie is een softwarematig harddisk-recording systeem ook wel bekend onder de afkorting DAW waar MIDI en audio opnamen samen mogelijk zijn. [...]

De MIDI-sequencer

Een simpele manier om gebruik te maken van MIDI-mogelijkheden is dat het ene MIDI-instrument het ander MIDI-instrument bedient. Dit geheel kun je nog interessanter maken als je een MIDI-sequencer introduceert binnen dit geheel. De MIDI-sequencer zorgt ervoor dat je MIDI-partijen kunt opnemen en afspelen die bestaan uit verschillende klanken die op zich weer door een [...]

De General-MIDI standaard

Een willekeurige synthesizer of een klankmodule hebben elk een aparte manier van hoe en in welke posities er klanken worden opgeslagen. Wanneer je een compositie hebt gemaakt waarbij je een bepaalde synthesizer of klankmodule hebt gebruikt en je deze compositie wilt afspelen dan kan je tegen een bepaald probleem aanlopen. Dit probleem ontstaat wanneer je [...]