Mengpaneel

Diverse inzet van het mengpaneel

Zoals vaker wordt gezegd, het mengpaneel vormt het hart van je opnamestudio of je live-vertoning. Zonder je mengpaneel of mixer zou je studio of live-omgeving algauw een ongeorganiseerde rommelige plek worden waar er nauwelijks valt te werken. Denk maar aan een setup waar je drie synthesizers hebt staan en een computer voorzien van een geluidskaart [...]

Het voordeel van het gebruik van een sinustoon van 1 kHz is het feit dat deze toon of signaal niet onderhevig is aan fluctuaties. Daar komt er nog bijkijken dat er sprake is van een constant uitgangsniveau wat zijn bijdrage levert om het opnameniveau goed te kunnen afregelen. Een andere oplossing is het gebruik maken [...]

Mengtafels en varianten signaalniveau

De bediening van een mengtafel moet niet onderschat worden. De werking is in principe logisch, maar het goed kunnen bedienen van de mengtafel vergt toch enig inzet en ervaring. Als gebruiker van een mengtafel dien je een onderscheidt te maken tussen het inregelen van signalen en het instellen van ingangsniveaus. Afhankelijk van het type mengtafel [...]

Opname en mengtafel

Wanneer de situatie zich voordoet dat je daadwerkelijk gaat opnemen dan kun je het volgende proces als leidraad hanteren. Kwaliteit signaal. Belangrijk is te beginnen met een goed signaal vanaf de bron (bijvoorbeeld een synthesizer of een microfoon). Er dient sprake te zijn van een signaal dat helder en duidelijk klinkt. VU-meter. Het moment volgt [...]

Mengtafel effectief gebruiken

Als je gebruik maakt van een effectapparaat dan is het belangrijk dat er controle bestaat over het ingangs- en het uitgangsniveau. Verantwoordelijk bij een mengtafel voor deze instellingen is de sectie effectgroepen. Het uitgangsniveau van het signaal naar het randapparaat bepaal je door middel van de Trim-/Gain-knop of de Master Aux Send. Soms kan er [...]

Geluidssignalen en het mengpaneel

Wanneer je gebruik maakt van randapparatuur dan zal je vaak het signaal zelf op desbetreffend apparaat afregelen. Afhankelijk van het merk kan de clipping of oversturing aangeduid worden middels een VU-meter of een LED die rood gaat oplichten bij de oversturing of van groen naar rood springt. Een eenmaal terugontvangen signaal van een randapparaat via [...]

Geluidsniveau aflezen

Wanneer je gebruik maakt van audioapparatuur dan is het altijd handig het geluidsniveau van deze apparaten ergens af te kunnen lezen. Dit komt nog sterker naar voren wanneer deze apparaten in bepaalde combinaties met elkaar zijn verbonden. In dit soort situaties is het dan van belang dat je een juiste balans van de geluidssignalen kunt [...]

Je mengpaneel en de verborgen tools

Bij het gebruik van een mengpaneel bij je muziekcreatie heb je een arsenaal aan tools tot je beschikking om je geluid op de juiste manier te bewerken en ten gehore te brengen. Naast deze gereedschappen heb je ook externe hulpmiddelen die je sound bepalen. Wanneer je bijvoorbeeld bezig bent met het maken van opnamen in [...]

Mengpaneel en ruis

Wanneer het gaat om het uitsturen van signalen door je mengpaneel is het van belang rekening te houden met drie belangrijke factoren. Deze factoren zijn vervorming, systeemruis en signaalniveau. Eigenlijk moet je vervorming en systeemruis als onderdelen van het begrip signaalniveau zien. In de praktijk komt deze samenwerking op het volgende neer. De hoeveelheid uitsturing [...]

Mengpaneel uitgekleed

Een belangrijk gegeven bij het mixen van je muziek is dat je mengpaneel per kanaal de mogelijkheid moet bieden om een mix van klankbronnen afzonderlijk te kunnen kiezen en af te luisteren. En daarbij maakt het niet uit of je met een analoge- dan wel een digitale mengtafel te maken hebt. Afhankelijk van het type [...]