De equalizer kun je vanwege de vele instellingen goed voor de toonregeling gebruiken. Een onderdeel van het gebruik van de equalizer in de praktijk is de Q-factor.

De Q-factor kun je bijvoorbeeld inzetten tijdens de eindmix. Je zou de Q-factor dan kunnen gebruiken als je twee instrumenten hebt waarvan de klanken elkaar deels overlappen in het frequentiegebied. Een van de klanken filter je dan op deze manier weg.

Om zo veel mogelijk effect van deze techniek te krijgen dien je een van de signalen eerst een flinke dosis versterking mee te geven. Daarna zet je de sweep in. Dit gebruik je om te zoeken naar net dat gedeelte van het frequentiegebied dat sterk vertegenwoordigd is. Dit wordt ook wel de hotspot genoemd. Heb je de hotspot eenmaal gevonden dan kun je de frequentie weg filtreren of wel verzwakken.

Het voordeel van deze methode is dat hiermee het harmonische gedeelte van de klank grotendeels behouden blijft. Samen met deze methode zorgen ook de overige frequenties dat de klankleur in stand blijft.

Kwaliteit equalizer

Ook zijn er nog andere mogelijkheden hoe je EQ kunt inpassen in je muziek. Er bestaat bijvoorbeeld randapparatuur waar je door middel van toonregeling het gehele frequentiespectrum kunt bestrijken. Wanneer je kiest voor een equalizer van een goedkopere klasse loop je de kans dat er sneller vervorming kan ontstaan bij het instellen en tevens kan er ook ruis ontstaan.

Het voordeel van een klasse equalizer is dat deze vaak is voorzien van een voorversterker dat zeer ruisarm is. Andere modellen kunnen weer voorzien zijn van een elektronenbuis in het voorversterkingstraject. Deze modellen zorgen voor net wat extra warmte wat vaak wordt gemist bij digitale opnamen.

Grafische EQ

Een andere manier voor het instellen van frequenties is door middel van een grafische equalizer. Een grafische equalizer is opgebouwd uit een rij van schuifpotmeters die het in te stellen frequentiespectrum grafisch weergeven.
Een voordeel van deze opstelling is dat de bediening een stuk overzichtelijker is wanneer je er een parametrische EQ naast zet. Belangrijk wanneer je een grafische EQ gebruikt is dat de instellingen die je doet zich zodanig met andere instellingen verhouden dat deze vloeiend verlopen. Tevens dient bij deze instellingen het muzikale karakter niet vergeten te worden.

Vergeet je het muzikale karakter dan krijg je een geluid dat niet natuurlijk klinkt omdat er dan bepaalde frequenties te overheersend zijn. Een ander verschil met de parametrische EQ is dat de grafische EQ over veel meer versterkers en filters beschikt. De frequenties op de grafische EQ zijn meestal vaste frequenties. Ook geschiedt de versterking of verzwakking per octaaf of soms per gedeelte van een octaaf.

2-bands equalizers

Andere modellen grafische EQ zijn opgebouwd uit een dubbele rij schuifpotmeters. Deze modellen worden dan ook wel aangeduid als een 2 * 31 bands equalizer. Deze typen grafische EQ hebben als voordeel dat de frequentie overlappingen op een verantwoorde manier gescheiden zijn. Je kunt hierdoor in principe de gehele mix naar smaak instellen.

Nog een toepassing van de 2-bands equalizers is het gebruik bij live optredens. In dit geval heb je dan meer de controle om het geluid in overeenstemming te brengen met de zaalakoestiek.

Bypass-schakelaar

Wanneer je met EQ werkt is het vaak handig het resultaat van je signaalbewerkingen te vergelijken met het origineel. Om dit voor elkaar te krijgen kunnen sommige apparaten of mixers voorzien zijn van een bypass-schakelaar of simpel gezegd een aan- uitschakelaar.

Ook is deze manier van werken handig in het geval je geen EQ gebruikt in je mix. Dit voorkomt dat je met onnodige ruis te maken kunt krijgen. Dezelfde wijsheid kun je ook toepassen indien je gebruik maakt van insertiepunten waar het aangesloten apparaat op dat moment geen functie doet.

Rumble-filter

Er bestaat ook nog een rumble-filter. Deze filter is bedoeld om signalen die een laagfrequente eigenschap bezitten uit het signaal weg te halen. De Rumble-filter opereert met vaste frequenties. Deze filter wordt ook wel de low-cut of high-pass filter genoemd.
Als je deze correctie in de praktijk niet toepast dan loop je de kans dat er een menging plaatsvindt van stoorsignalen met de nog waar te nemen lage frequenties. Het gevolg hiervan is dat daardoor het gebied bestaande uit de lage frequenties niet meer helder klinkt. Dit heeft alleen betrekking op het laag. De hogere frequenties zijn gewoon storingsvrij hoorbaar.

Microfoons die niet de beschikking hebben over een ingebouwde filter zijn vaak gevoelig voor Rumble of wel dreun. Er bestaat ook nog de low-pass filter waar dus het omgekeerde gebeurt. Nu worden de storingssignalen in het hoge frequentie gebied aangepakt en het lage gebied wordt met rust gelaten.

Voordeel EQ

EQ biedt je als muzikant tal van mogelijkheden om je sound net dat karakter mee te geven waar je naar opzoek bent. Je kunt EQ gebruiken om je geluidssignalen onafhankelijk te bewerken. Je kunt het gebruiken wanneer je een mix creƫert. Of wanneer je de akoestiek van de ruimte aanpast op de eigenschappen van de luidsprekers die je gebruikt.
In al deze gevallen dien jij je er wel bewust van te zijn dat wanneer je EQ verkeerd gebruikt er ook een verkeerd toonbeeld van je geluidssignalen ontstaat.

Praktische uitvoering EQ

Belangrijk in oog te houden als je werkt met EQ, is dat je de EQ toepast op frequenties die aanwezig zijn in het frequentiegebied van het specifieke geluidssignaal. Doe je dit niet en je gaat zomaar frequenties versterken of verzwakken dan zal je ook niets merken. Je zult juist alleen maar storing veroorzaken.

Te extreme verzwakking van het geluid zal ervoor zorgen dat het geluidssignaal ook zwakker gaat klinken. Te extreme versterking zorgt er weer voor dat het geluid doffer gaat klinken.

Met filtering bewerkstellig je dat je de harmonische eigenschappen van een klank behoudt. En zo blijven frequenties van het geluidssignaal aanwezig die er weer voor zorgen dat het geluidssignaal zijn instrumentele klankkarakter blijft behouden. In deze situatie verzwak je bijvoorbeeld het frequentiegebied wat voor de storing zorgt maar doordat je overige frequenties niet aantast blijft de typische klank van het geluidssignaal gewoon aanwezig.

Het gebruik van EQ is erg belangrijk voor diverse fases in je muziekproductie. Belangrijk hierbij is dat je het effect van de equalizer-regeling op een juiste manier inzet. Doe je dit niet dan loop je grote kans dat het muzikale karakter van je muziekproductie verdwijnt.