Heb je te maken met ruis dat zich voordoet bij de hogere frequenties wanneer volume afneemt ten tijde van het creëren van je eindmix dan kun je ook overwegen een denoiser in te zetten.

In dit geval dien je dan de beschikking te hebben over een denoiser van het single end-type. De denoiser kun je dan inzetten middels de insertiepunten van de stereo-uitgangen. Een andere mogelijkheid is dat je gebruik maakt van het in serie schakelen na de stereo-uitgangen.

In het geval er luide passages aanwezig zijn, dan is het meestal zo dat het ruis door de dan aanwezige signalen voor een groot deel wordt weggedrukt.

Denoiser met expander functie

Wil je de dynamiek behouden van passages die minder luid klinken dan kun je ook overwegen een denoiser met een expander functie te gebruiken. Een voordeel van de expander functie is dat deze in principe kan werken als een noise gate dat gematigd en muzikaal zijn bewerkingen kan doen in het laatste gedeelte van je mix.

De noise gate en expander zijn dus in staat ruis aan zowel het begin als aan het eind van een nummer te elimineren.

Plaatsing denoiser

De plaatsing van de denoiser dient in het geval van een serieschakeling altijd plaats te vinden na de compressor die nu eenmaal voor ruis kan zorgen.

Verlies aan tonen

Kom je in de situatie terecht dat je wat te uitbundig bent omgegaan met compressie waardoor er een merkbaar verlies van hoge tonen aanwezig is, dan is het mogelijk de hulp in te roepen van toonregeling. In dit geval kun je dan een grafische equalizer inzetten waardoor je als voordeel hiermee genereert dat het geheel ook verhoudingsgewijs als een geheel kan klinken. Een ander optie is dat je een exciter gaat inzetten.

Met toonregeling creëer je eigenlijk vervorming van het originele signaal. Dus let er goed op of het beoogde effect ook daadwerkelijk tot stand komt, rekening houdend dat de kern van je muziek overeind blijft. Ook dien je subtiel met de instellingen om te gaan. Ga je te slordig te werk dan creëer je het effect dat er juist weer ruis kan ontstaan. Daarnaast kunnen er ook faseverschuivingen optreden, wat ook wel bekend staat als kamfiltering.