Bij je compositie heb je in principe in de meeste gevallen te maken met twee onderdelen. Namelijk het melodische gedeelte en het ritmische gedeelte. Beide onderdelen hebben dan ook zo hun eigen plaats binnen het audioveld. Wordt er over het ritmische gedeelte gesproken dan wordt er daar uiteraard het drumstel mee bedoeld.

Een drumstel bestaat uit een scala aan diverse drumonderdelen. Deze kunnen naar smaak van de drummer worden samengesteld en worden afgeregeld. Bij een opnamestudio zal er vaak de beschikking zijn over een speciale ruimte voor de drummer en drumstel.

In vergelijking met de homestudio is dit vaak niet mogelijk, ook vanwege de overlast wat veroorzaakt kan worden. Een mooi alternatief hiervoor is dan een drumcomputer.

De basdrum

Binnen een drumstel kun je de basdrum als kernonderdeel beschouwen. Het is de basdrum dat zorgt voor de basis van je muziek. Een basdrum is een trommel maar dan rechtopstaand geplaatst. De doorsnee is meestal rond de vijftig centimeter en voorzien van een vel voor het produceren van de klank. Sommige basdrums beschikken over nog een extra vel.
Een ander belangrijk onderdeel bij de basdrum is het voetpedaal. Met het voetpedaal ben je in staat de trommel te activeren. Het voetpedaal is voorzien van een klopper en deze zorgt ervoor dat er op de juiste manier contact wordt gemaakt met de drumvel(len).

De klank van de trommel wordt grotendeels bepaald door het materiaal waaruit de klopper bestaat. Als materiaal kun je onderscheiden vilt, kunststof en hout. Hout zorgt ervoor dat de klank echt percussief klinkt. Wil je een harde toon, dan dien je te gaan voor kunststof en wil je voor een soort gedempte klank gaan dan die je een klopper met vilt te gebruiken. Er bestaan ook dubbele voetpedalen. Deze worden vaak ingezet in de heavy-metal scene.

Een eigenschap van de klank van een basdrum is dat de tonen de nodige tijd dienen te krijgen om zich geheel te vormen. Dit kan soms teweeg brengen dat het geluid wat rommelig overkomt en dat het laag dan niet duidelijk vertegenwoordigd is. Daar komt ook nog bijkijken dat de frequenties in het laag minder vatbaar zijn voor richting, vandaar de plaatsing in het midden van het audiospectrum.

De basdrum en de basgitaar kun je eigenlijk als twee broeders binnen een muziekstuk beschouwen. Beiden zorgen ervoor dat ze mekaar op een bepaalde manier complementeren. En dan wel op ritmisch als op klankmatig gebeid.

Opname basdrum

Wil je de basdrum opnemen dan dien je ervoor te zorgen dat je de beschikking hebt over een dynamische microfoon. Deze dynamische microfoon dient dan voorzien te zijn van een groot membraan waarbij sprake moet zijn van een patroon in de vorm van cardioide. De basdrum genereert nu eenmaal geluidsdrukken van hoog niveau en daar kunnen dynamische microfoons zeer goed tegen.

Er zijn ook condensatormicrofoons die voor de opname van een basdrum ingezet kunnen worden. In dit geval doet dan wel de aanwezigheid van een -10/-20dB verzwakking goed, waarbij de bass roll off-filter uitgeschakeld dient te zijn.

De opstelling van de microfoon ten opzichte van de basdrum geschiedt door middel van een hengelstandard. Deze dien je zodanig te plaatsen dat de microfoon zich bevindt ten opzichte van het centrum van de basdrum. Een andere optie is dat de microfoon wordt geplaatst in de trommel zelf, namelijk in het open gedeelte.

Wack

Wil je de beschikking hebben over een flinke nadruk van de klopper de zogenaamde “wack” dan dien je de microfoon zodanig te plaatsen dat deze op korte afstand staat van het gebeid waar de klopper het achterste vel raakt. Als je dit in combinatie met een dynamische microfoon doet dan zal het proximity-effect ervoor zorgen dat het laag van de basdrum nog een tikkeltje versterkt wordt.

Wil je gaan voor een geluid waar het laag in grotere mate vertegenwoordigd is, de zogenaamde “thud” dan dien je de microfoon op een grotere afstand te plaatsen. Hierdoor creëer je een soort jazz-achtige sfeer. Je kunt ook experimenteren door een combinatie van beide microfoonopstellingen te gebruiken.

Basdrum en effect

Komt het erop aan dat je effecten wilt gaan gebruiken in samenhang met de basdrum dan dien je eigenlijk weg te blijven van galm. Galm zorg er namelijk voor dat klanken in het laag onduidelijk naar voren komen. Wil je toch de beschikking hebben over een wat aangedikt geluid dat kan het gebruik van een plate reverb van het type gated goed dienst doen om dit te bereiken.

Compressie en noise gate

Ga je compressie inzetten in samenhang met de basdrum dan is een verhouding van rond de 6:1 absoluut geen verkeerde keuze. Je dient wel goed de release-tijd hier in de gaten te houden. Zorg er voor dat deze tussen twee slagen zit.

Een andere mogelijkheid om voor een strak geluid te zorgen zonder dat er sprake is van storingssignalen is gebruik te maken van een noise gate waarbij de release van korte duur is en een snelle attack.

Bij het gebruik maken van drumgeluiden in je muziekstijl dien je ook te rade te gaan bij performances die in de trant liggen van jouw muziekstijl. Luister hier aandachtig hoe de drums binnen deze opvoering ten gehore worden gebracht.

Regelen drumsound

Belangrijk bij het regelen van je drumsound zijn onder andere de volgende eigenschappen.

Zorg ervoor dat de hogere tonen duidelijk naar voren komen en goed in de mix oplossen. Hetzelfde geldt voor het laag, deze moeten krachtig klinken en tevens goed oplossen in de gehele mix. Vergeet ook het midden niet, hier dient de punch duidelijk merkbaar te zijn. Daarbij dien je ook rekening te houden dat er niet teveel van het midden aanwezig is omdat je dan een modderig geheel kunt creëren.

De toon moet ook natuurlijk en warm klinken. Vergeet ook de dimensie niet, deze moet groot klinken. Toepassen van reverb kan, maar dan wel op een manier zodat dit geloofwaardig klinkt en niet overdreven zodat de duidelijkheid verloren gaat. Ook dient de balans in de mix op de juiste manier te worden ingeregeld.

De drumstel vormt een belangrijk onderdeel van je muziek. Diverse onderdelen vormen uiteindelijk je juiste drumsound. Elk onderdeel verdient zijn eigen aandacht. Nemen je bijvoorbeeld de basdrum dan dien je ervoor te zorgen dat het geluid zodanig wordt geregistreerd dat deze strak en duidelijk naar voren komt.