Het voordeel van het gebruik van een sinustoon van 1 kHz is het feit dat deze toon of signaal niet onderhevig is aan fluctuaties. Daar komt er nog bijkijken dat er sprake is van een constant uitgangsniveau wat zijn bijdrage levert om het opnameniveau goed te kunnen afregelen.

Een andere oplossing is het gebruik maken van een instrument waarvan de output overeenkomt met 1Khz. In dit geval kun je dan denken aan een digitale synthesizer waarbij gebruik kan worden gemaakt van de toets die 1000Hz uitstuurt. Meestal is dit nootnummer 96 wat overeenkomt met C6.

Afstellen waarde

Na het inregelen dient de VU-meter op de mengtafel dan 0 dB aan te geven. Op een digitaal opnameapparaat dient het niveau zodanig te worden ingesteld middels de REC-input knop dat de VU-meter een waarde van rond de -14 dB aangeeft. Het resultaat hiervan is dat mengtafel en digitaal opnamesysteem zo op de juiste manier op elkaar zijn afgestemd voor het creëren van een goed resultaat.

Heb je eenmaal dit gedeelte geregeld dan rest je alleen nog de VU-meter van de mengtafel in de gaten te houden waarbij de hardste signalen niet boven de +14 dB mogen uitkomen. Door deze ingreep wordt er dan genoeg ruimte gecreëerd boven de headroom om oversturing te voorkomen. Ook geldt voor deze situatie dat het gebruik van compressor/limiter voor een extra veilige opname kan zorgen.